Slovníček: Ayurvéda z pohledu výživy

Ayurvéda je starobylý indický systém celostní medicíny, který je na Západě zařazován do kategorie komplementární medicíny. Podobně jako tradiční čínská medicína (TCM) se zaměřuje na vyvažování životní energie v těle, kterou nazývá prána.

Podle ajurvédy je základem zdraví rovnováha tří energetických sil v organismu– dóš (psáno také dosh). Odchýlením od dokonalé individuální kombinace dóš – tzv. prakruti, vzniká nerovnováha – tzv.vikruti. Nerovnováha, která může být také příčinou vzniku nemocí, je vyvolána vnitřními a vnějšími vlivy, například nevhodnou stravou.

Strava je podle ajurvédy základním terapeutickým prostředkem při léčbě disharmonie v organismu – nemoci. Působení potravin se určuje podle chutí a kvality. Rozlišuje se šest chutí potravin, jimž jsou připisovány další kvality.

Slovníček: Tradiční čínská medicína (TČM) z pohledu výživy

Tradiční čínská medicína (TČM) je celostní medicínský systém, který je stejně jako ayurvéda na Západě zařazován do kategorie komplementární medicíny. Tradiční čínskou medicínu (TČM) tvoří teorie energie Čchi (psáno také Qi), která se skládá ze složek Jin a Jang a teorie o 5 elementech (uvádí se také pojem teorie o 5 prvcích).

Přítomnost nerovnováhy v organismu je vyjádřením určité příčiny nemoci. Příčiny nemocí se dělí na vnitřní a vnější. Jednou z nejdůležitějších příčin nemocí je strava.

Strava by měla v organismu vytvářet rovnováhu. TČM potraviny neposuzuje podle jednotlivých živin (sacharidy, bílkoviny, tuky), ale na základě jejich energetické kvality, která je vyjádřena energií Čchi.

Klíčem ke zdraví je podle TČM správné proudění energie Čchi v organismu a zajištění rovnováhy ve všech tělesných orgánech.

Více o TČM se na mém blogu dočtete zde.