Pravidla spolupráce

Individuální poradenství a firemní poradenství je realizováno na základě oboustranné spolupráce s klientem. Místo a způsob konzultace / konání semináře, přednášky se určuje dohodou. Odborná konzultace trvá 75 / 90 minut. Úvodní konzultace, která je u cenových balíčků 5 konzultací zdarma, slouží zejména k představení poradenských služeb a zjištění aktuálního zdravotního stavu, očekávání a cílů klienta.

Pracuji s informacemi o způsobu stravování, životním stylu a zdravotním stavu klienta. Zamlčení důležitých skutečností může způsobit snížení účinnosti programu. Vycházím z vědeckých poznatků a postupů přírodní medicíny. Doporučení a návody osobního poradenství jsou formulovány s ohledem na klientovu aktuální situaci a neslouží jako náhrada lékařské péče.

Kladu důraz na diskrétnost. Veškeré informace jsou důvěrné!

Na poradenství lze vystavit dárkový poukaz v jakékoliv hodnotě.

Studentům, rodičům na mateřské dovolené a lidem v důchodovém věku poskytuji slevu ve výši 15%.

Přednášky a poradenství nabízím také v anglickém jazyce.
(Counselling available in English too.)

S radostí odpovím na Vaše dotazy ohledně spolupráce. Kontaktujte mě, prosím, zde. (Please, contact me here.)

Ostatní podmínky:

Platba v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.
Cenové balíčky se hradí nejpozději při druhé konzultaci.
Cenové balíčky mají omezenou platnost. Při neodůvodněné nekomunikativnosti klienta déle než 2 měsíce pozbývá balíček platnost.
Sezení zrušené klientem méně než 8 h předem se posuzuje jako kdyby proběhlo.(Neplatí u jednorázových konzultací.)