Slovníček: Psychosomatika

V širším slova smyslu se psychosomatika zabývá komplexním pohledem na člověka a jeho zdraví. Pozoruje souvislosti mezi stavy těla (soma), duše (psyché) a vlivy životního prostředí. V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako výčet onemocnění, při kterých jsou zdravotní problémy dávány do souvislosti s duševním stavem.

Více na Wikipedii zde.

Komentovat