Slovníček: Neurověda (neuroscience)

Neurověda je vědecký obor studující nervovou soustavu. Tradičně se považuje za biologickou disciplínu. V dnešní době je to mezioborová věda propojující obory lékařství, chemie, matematiku, fyziku, filozofii a další. Neurověda je propojená se společenskými a behaviorálními vědami, například jako behaviorální neurověda neboli biologická psychologie.

Zdroj: Wikipedie

Komentovat