Výživa podle tradiční čínské medicíny (TČM)

5elements

Tradiční čínská medicína a její nauka o stravování, na rozdíl od moderních výživových směrů, dokáže zaujmout svojí logikou a komplexností.

Moderní trendy mohou ublížit

Řada lidí, kteří se v současné době snaží stravovat zdravě, se nevědomky řídí zmatečnými a polopravdivými informacemi. Důvěra v jednostranné informace způsobuje, že lidé se ve snaze žít zdravě často ubírají nesprávným směrem.

Hlavním nedostatek mnoha výživových směrů a diet spočívá v tom, že zcela ignorují energetický aspekt potravin – to znamená termické (neboli tepelné) působení potravin.  Málokdo si uvědomuje, že potraviny a postupy, které četné moderní stravovací směry a diety doporučují, způsobují při dlouhodobém a nadměrném užívání trvalé poškození vnitřních orgánů. Nejčastěji se jedná o oslabení či poškození sleziny, která v těle zodpovídá za imunitní obranu, nebo slabost ledvin, jež se projevuje jako úbytek vitality, výkonnosti, kondice, radosti ze života či sexuální apetence.

Čínská dietetika dává smysl

Čínská nauka o stravování jakožto preventivní opatření proti nemocem zaujímá pevné místo v tradiční čínské medicíně. Tradiční čínská medicína (často označována jako TČM) je tisíce let starý ucelený léčebný systém, jehož účinnost je prokázána nespočtem empirických studií. Tradiční čínská medicína využívá jako terapeutické metody akupunkturu, bylinnou terapii a léčebnou gymnastiku a v neposlední řadě i celostní stravovací systém.

Bylinná a stravovací terapie jsou v Číně úzce provázány. Pro Číňany je samozřejmostí, že pokrm není pouze chutný, nýbrž má i cílené zdravotní účinky. Čínská dietetika se dále vyznačuje tím, že její principy mohou být bez problémů využívány v jakékoliv kultuře a klimatu. Tato nauka o stravování funguje na jednoduchých a velmi srozumitelných principech. Není podmíněna exotickými přísadami ani kuchařskými vlohami.

Shrnutí

Principy čínské nauky o výživě můžete efektivně využít při každodenním nákupu potravin i při výběru jídla v restauraci. Obohatí vás znalostmi o celostním přístupu ke stravování a hlavně – naučí vás jednoduše a správně jíst a vařit.

Komentovat